Idiomes

ANGLÈS 
Tots els alumnes nous excepte, els de Beginners, hauran de fer una prèviament una prova de nivell online en la web de  LES Idiomes
​Des de l’acadèmia es comunicarà el nivell que li correspon a cada alumne.
Preu: 43 euros/mes (curs anual)
Professors de LES Idiomes
INSCRIU-TE AQUÍ

BEGINNERS
Un curs per a aquells que mai han estat en contacte amb la llengua anglesa i volen adquirir nocions bàsiques.
Dilluns i dimecres de 11:30 a 12:30 a partir del 14 de gener.

ELEMENTARY A
Un curs per aquells que tenen nocions molt bàsiques o que han fet el curs de principiants del curs passat.
Dilluns i dimecres de 9:30 a 10:30h a partir del 14 de gener

ELEMENTARY B
Un curs per als que han fet Elementary A o per aquells que tenen nocions bàsiques en present ja que el curs comença amb el temps passat.
Dilluns i dimecres de 10.30h a 11:30h a partir del 14 de gener.

PRE-INTERMEDIATE A
Un curs per a aquells que han fet un primer nivell per començar a expressar-se en contextos en present i passat.
Dilluns i dimecres de 9:30 a 10:30h a partir del 14 de gener.

PRE-INTERMEDIATE B

Un curs per a aquells que tenen la capacitat per processar informació senzilla i directa i començar a expressar-se en contextos coneguts o alumnes del curs Pre-Intermediate A del curs passat.
Dimarts i dijous de 11.30h a 12:30h a partir del 15 de gener.

INTERMEDIATE A
Un curs per a aquells que han estudiat 2 o 3 anys d’anglès o tenen coneixements equivalents al que s’obté a batxillerat i volen consolidar i ampliar aquest nivell. O alumnes del curs Pre-intermediate B del curs passat.
Es donarà molta importància a la conversa
Dimarts i dijous de 10:30 a 11:30h a partir del 15 de gener.

CONVERSA INICIAL/ START TALKING 
Un curs per a aquells que tenen prou coneixements per començar a expressar-se conversant en anglès o alumnes de l’Intermediate B del curs passat. El curs afavoreix la fluïdesa oral.
Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30h a partir del 15 de gener.

CONVERSA INTERMIG
Un curs per a aquelles persones que tenen prou coneixements per expressar-se conversant en anglès. Per alumnes que ja han fet el curs de conversa inicial o que han fet algun altre tipus de curs de conversa.
Dilluns i dimecres de 10.30 a 11.30 a partir del 14 de gener. 
Dilluns i dimecres de 11.30 a 12.30 a partir del 14 de gener. 

CONVERSA SUPERIOR
Un curs per a aquelles persones que tenen un nivell alt amb prous  coneixements per conversar en anglès. Es treballarà el vocabulari i l’expressió.
Dimarts i dijous de 16 a 17h a partir del 15 de gener.

ALEMANY
Professora: Anastasia Mishina, llicenciada en Filologia Germànica
INSCRIU-TE AQUÍ

CURS D’INICIACIÓ
Destinat a persones que no han estudiat mai alemany i volen aprendre’n per tenir uns coneixements bàsics.
Dilluns de 9:30 a 11h a partir del 14 de gener.
Preu: 33 €/mes (curs anual)

CURS DE PERFECCIONAMENT
Per aquelles persones que ja teniu coneixements d’alemany i voleu refermar-los i continuar ampliant els coneixements d’aquesta llengua.
Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30h a partir del 15 de gener. 
Preu: 43 €/mes (curs anual).

FRANCÈS
Professora: Anna Puig, llicenciada en Filologia Francesa
Preu de cada curs: 33 euros/mes (curs anual)
Excepte per al nivell d’Initiation, per als altres nivells s’haurà de fer una prova de nivell.
INSCRIU-TE AQUÍ

INITIATION

INTERMÉDIAIRE
Destinat a persones que ja tenen una certa fluïdesa a l’hora de parlar amb  uns coneixements de francès sòlids i volen ampliar el nivell de gramàtica, de vocabulari i de conversa. Es prioritzarà la part oral, fent al mateix temps revisió dels punts essencials de gramàtica. També treballarem vocabulari temàtic per a les diferents situacions de la vida (els comerços, la família, vocabulari de les noves tecnologies,…)
Dilluns de 9 a 10.30h (10 sessions) ) a partir del 14 de gener.

ITALIÀ
Professora: Elena Lussu, llicenciada en Filologia Clàssica (Universitat de Cagliari)
Preu de cada curs: 33 euros/mes (curs anual)
INSCRIU-TE AQUÍ

INICIACIÓ A L’ITALIÀ nivell A1
Curs adreçat a aquelles persones que es volen apropar per primera vegada a l’italià i aprendre les nocions bàsiques d’aquest idioma.
Dilluns de 10.30 a 12h a partir del 14 de gener.

ITALIÀ ELEMENTAL nivell A2
Per a persones que han fet el curs d’ Iniciació a l’Italià nivell A1
Dimarts de 9 a 10.30h a partir del 15 de gener.

ITALIÀ INTERMIG SUPERIOR nivell B2
Per aquell alumnes que han completat el nivell B1 i volen adquirir agilitat i espontaneïtat en la comunicació.
Dimarts de 10.30 a 12h a partir del 15 de gener. 

ITALIÀ AVANÇAT C2
Curs adreçat a aquelles persones que ja tenen un bon coneixement d’aquest idioma i poden expressar-se amb fluïdesa i precisió en una conversa amb persones italianes.
Dilluns de 12 a 13.30h a partir del 14 de gener.

APRENEM ALELLA:INTERCANVIS LINGÜÍSTICS
Tallers d’intercanvi lingüístic – català, castellà, alemany, italià, francès i anglès- amb voluntaris que ensenyen el que saben i aprenen el que no saben.
Dilluns de 18 a 21.30h a partir de l’14 de gener
Preu: Intercanvi
Visiteu-nos a http://aprenem.bloc.cat. Contacteu-nos a: rperez13@xtec.cat i aprenem.alella@gmail.com

Anuncis